Kempeleen reserviläistoiminnan kehittyminen Suomen malliseuraksi

Raimo Heiskari

Poimintoja Matti Teirikon historiikistä

Kempeleen yhdistystoiminnan voidaan todeta alkaneen siitä kun 7 upseeria perusti Kempeleen upseerikerhon Sampolassa 17.3.1957. Sen hetkinen upseerien määrä oli Kempeleessä yhteensä 13 henkilöä. Aluksi toiminta oli aktiivista ja kokouksia pidettiin aloitusvuotena 6 kpl. Toimintaa järjestettiin hiihtokilpailuiden, suunnistuksen, kunniavartioiden ja ammunnan merkeissä. Yhteistyötä Oulun kanssa harrastettiin jo silloin pitämällä mm. yhteinen Itsenäisyyspäiväjuhla. Naisetkin olivat mukana jo silloin ja naisjaosto järjesti mm. ompeluiltoja, pikkujouluja ym. tilaisuuksia toiminnan tukemiseksi. Vuonna 1957 liikuntaharrastuksena mukaan tuli lentopallo ja kuntopiiri.

Sen jälkeen toiminta kuitenkin alkoi hiipumaan. Seurauksia voi ehkä etsiä sen aikaisista yhteiskunnallisista syistä eikä henkilöiden väsymistä tehtäviin voi kokonaan lukea pois syistä toiminnan vähenemiseen. Vuosina 1969- 1971 johtokunnan kokouksia ei juuri pidetty. Kerhoiltoja kuitenkin järjestettiin.

”Uudelleen herääminen”, kuten historiikin kirjoittaja Matti Teirikko ilmaisee, alkoi 1980 alussa. Puuhamiehinä toimivat Matin lisäksi sihteerinä Ilkka Pöyry. Toiminta oli aluksi vilkasta ja silloinkin harjoiteltiin edellisten lajien lisäksi mm. maastojuoksua, suunnistusta ja IT- ammuntaa ilmeisesti puolustusvoimain avustamana. Välillä oli myös hiljaisempiakin kausia.

Eräs merkkipaalu oli vuonna 1994 kun perustettiin Kempeleen Reservialiupseerit ry. Mukaan tulivat myös Oulunsalon ja Hailuodon jäsenet. Järjestäytymiskokous pidettiin Pirilässä 24.3.1994. Yhteistoiminta molempien järjestöjen eli upseereiden ja aliupseereiden kesken lähti heti hyvin käyntiin. Järjestettiin yhteisiä retkiä ja tilaisuuksia, joihin saatiin myös asiantuntijoita luennoimaan kiinnostavista asioista. Ansioituneiden palkitseminen yhteistuumin alkoi v. 1995 aikoihin. Samalla päätettiin yhteisen pöytästandaarin ja lipun hankinta. Kansalaisen turvakurssi sekä kuntien varautumiseen liittyvät tehtävät tulivat mukaan toimintaan.

MPK:n paikallisosasto perustettiin 15.8.1996 ja päälliköksi valittiin aliupseereiden Pauli Koponen varalle Vesa Matkaselkä. Samana vuotena aliupseereiden nimi muutettiin Kempeleen Reserviläiset RAU ry:ksi. Toiminta-alueena Oulunsalo ja Hailuoto ja vaatimuksena silloin oli varusmiespalveluksen suorittaminen. Ensimmäinen kuntien varautumiseen liittyvä koulutus oli Kohteen suojaaminen, joka järjestettiin 19.-21.9. 1998. Kunnanjohtaja Kari Ahokkaan esimerkillinen rooli kuntien varautumiskoulutukseen yhdessä Pentti Leikkaan kanssa on ollut osaltaan aktivoiva ja yhdistävä tekijä toiminnoissamme.

Nykyinen toiminta

Kuten historiikissa mainittiin, merkkipaaluna nykyisen muotoiselle toiminnalle on vuosi 1994, jolloin molempien kerhojen toiminta yhdistettiin samojen päämäärien saavuttamiseksi. Molemmat kerhot jatkavat omilla nimillään, mutta toiminta on yhteistä. Yhdessä toimien ja samanhenkisten voimavarojen yhdistäminen on voimavara, jonka merkityksen arvosta olemme ylpeitä. Ilman yhteistyötä omien ja ulkopuolisten tahojen kanssa järjestöt eivät voi menestyä. Yhteistyö on se voima, jolla asetetut tavoitteet saavutetaan. Toimintamme nykyisellään on erittäin aktiivista ja monipuolista. Perinteitäkään emme ole unohtaneet ja veteraanityö, seppelpartiot ja kunniavartiot kuuluvat edelleen juhlatilaisuuksiin. Liikuntaa harrastetaan lentopallon, hiihdon ja ”Puntin Lenkin” merkeissä. Markon Hiihtoralli ja kesän polkupyörämarssi kevään jotoksineen kuuluvat vakiotapahtumiin.  Kunnon mittauksia mm. Inbody- menetelmällä ja eri testeillä suoritetaan pari kertaa vuodessa. Ammuntaa harrastetaan vakiovuoroilla vähintään kerran viikossa ja lisäksi Saken Maljassa katsastetaan ampujien paremmuus. Lisäksi aktiivisimmat jäsenet kilpailevat alueellisissa ja valtakunnallisissa tapahtumissa. MPK ry on järjestänyt koulutuksia ja saanut jäseniä mukaan kiitettävästi nykyisen päällikön Timo Kesäläisen aktiivisella ja positiivisella asenteella. Ilman tukitoimintaa on vaikeaa saada jäsenistöä mukaan. Niinpä yhdistystämme tukee yli 40 yritystä Teuvo Ottavaisen johtaman talousjaoksen ansiokkaan työn johdosta.

Seikka, joka antaa voimia vuodesta toiseen tehdä työtä yhteisten asioiden hyväksi täytyy olla myös jossain muodossa palkitsevaa. Niinpä kerhossamme on ollut käytössä usean vuoden ajan palkitsemisjärjestelmä nykyisen päällikkömme Jari Pakasen laatimana.

Sadon korjuu

Forssassa 21.4.2012 pidettiin Reserviläisliiton vuosikokous. Tilaisuuden alustuspuheenvuorossa eversti Jyrki Heinonen piti valaisevan ja keskustelua herättävän esitelmän puolustusvoimien säästötoimenpiteistä.

Ennen kokousasioihin siirtymistä oli vuoden reserviläisen ja malliyhdistyksen valinta. Valinta vuoden reserviläiseksi kohdistui tänä vuonna helsinkiläiseen kersantti Markku Viikkiin. Hän toimii kouluttajana Helsingin Kotu- joukoissa ja on palvellut kansainvälisissä tehtävissä Kosovossa.

Vuoden malliyhdistykseksi valittiin Kempeleen Reserviläiset RAU ry. Kriteereinä mainittiin: ”Kempele-Oulunsalon toiminta on hyvin suunnitemallista ja aktiivista. Erityistä huomiota malliyhdistysvalinnassa kiinnitettiin yhdistyksen liikunta- ja urheilutoimintaan, jota on kehitetty yhdessä ammattivalmentajien, lääkäreiden ja ravintoterapeuttien kanssa. Lisäksi Kempele-Oulunsalon varainhankinta on poikkeuksellisen hyvin järjestetty. Yhdistyksen toimintaa tulee yli 40 erilaista yhteistyökumppania.” Reserviläisliitto on nimennyt malliyhdistyksiä vuodesta 1980 alkaen. Kempele-Oulunsalosta tuli 30. vuoden malliyhdistys. Yhdistyksen toimintaan voi tutustua myös internetissä osoitteessa www. kempeleenreservilaiset.fi.

Paljon on aikaa kulunut yhteistyösiemenen syntymisestä kylvämiseen ja kasvamiseen nykyiseen mittaan. Nyt on aika nauttia sadosta kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ilmoitan tässä nöyrimmät kiitokseni edellä mainituille yhteisöille ja vielä erityisesti kaikille henkilöille, jotka ovat edistäneet saavuttamaamme valtakunnallista arvostusta sekä yhteistyötä maanpuolustuksen ja kuntien varautumisen parissa työskenteleville.