RES

Suomessa toimii Puolustusvoimien tukena lukuisia vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekeviä järjestöjä. Näistä suurin on vuonna 1955 perustettu Reserviläisliitto ry, jonka organisaatioon kuuluu 18 maakunnallista piiriä ja yli 350 paikallista jäsenyhdistystä. Henkilöjäseniä liiton paikallisyhdistyksissä on noin 36.000.

Reserviläisliiton tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kansalaisten maanpuolustustahtoa sekä reserviläisten ns. kenttäkelpoisuutta. Yleisimpiä toimintamuotoja ovat ammunta, maastotoiminta, liikunta ja urheilu, erilainen koulutus sekä maanpuolustustahdon ylläpitämiseen tähtäävä työ. Myös veteraanityö ja -tuki on laajaa.

Reserviläisliitto on mukana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminnassa, joka mm. järjestää reserviläisille tarkoitettua sotilaallista koulutusta sekä erilaista onnettomuustilannekoulutusta. Lähes puolet MPK:n kouluttajista on Reserviläisliiton jäseniä.

Reserviläisliitossa henkilöjäsenet kuuluvat liiton paikallisyhdistyksiin, jollainen on lähes jokaisella Suomen paikkakunnalla. Periaatteessa jäseneksi voi liittyä kuka tahansa täysikäinen Suomen kansalainen mutta jäsenyysehdot vaihtelevat yhdistyksittäin. Jokainen jäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen, yhdistyskohtaisen jäsenmaksun, jonka suuruus on 25-35 euroa.

Jäsenyyden myötä voi osallistua vapaasti oman yhdistyksen, piirin ja liiton järjestämään toimintaan. Jäsenmaksuun kuuluu myös Reserviläinen-lehden vuosikerta (8 nroa), oman piirin piirilehden vuosikerta sekä erilaisia jäsenetuja ja alennuksia.


Kempeleen reserviläiset-RAU ry

Puheenjohtaja:
Jyrki Heinonen
puh. 040 574 4669
s-posti: jyrki.heinonen300(ät)live.com