MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on perustettu 1993. Se on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta ja hallinto määritellään laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.

MPK:n tehtävänä on järjestää

  • sotilaallista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta reserviläisille.
  • kouluttaja- ja johtamiskoulutusta.
  • varautumiskoulutusta yhteiskunnan häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten.
  • yleistä kansalaistaito- ja turvallisuuskoulutusta.

MPK:lla ei ole henkilöjäseniä, vaan ainoastaan järjestöjäseniä. Kaikki jäsenet ovat valtakunnallisesti toimivia vapaaehtoisen maanpuolustuksen alalla toimivia järjestöjä. Tällaisia järjestöjä ovat mm. Suomen Reserviupseeriliitto ry ja Reserviläisliitto ry. Näiden järjestöjen kautta myös Kempeleen Reserviupseerikerho ry ja Kempeleen Reserviläiset – RAU ry ovat MPK:n jäseniä.

Kempeleessä toimii MPK:n paikallisosasto.

MPK:n toimintaa ohjaa ja valvoo Puolustusministeriö.

Lisätietoja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä ja tulevista koulutuksista voit katsoa MPK:n kotisivulta.